Büyük olmak için…

“Büyük olmak için;

Hiç kimseye iltifat etmeyeceksin,

Hiç kimseyi aldatmayacaksın.

Ülke için gerçek amaç ne ise, onu görecek,

o hedefe yürüyeceksin.

Herkes senin aleyhinde bulunacaktır,

herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır,

Fakat sen buna karşı direneceksin.

Önüne sonsuz engeller de yığacaklardır.

Kendini büyük değil, zayıf, araçsız, hiç sayarak,

Kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak,

Bu engelleri aşacaksın.

Bundan sonra da sana büyük derlerse, bunu söyleyenlere güleceksin.”

M. Kemal ATATÜRK